Zemědělské družstvo Mořina

Zemědělské družstvo Mořina
267 17 Mořina 29

IČO: 00103004
DIČ: CZ00103004

datum vzniku: 29. května 1951

Obchodní rejstřík Městský soud v Praze oddíl Dr XCVII, vložka 423

tel.: 257 720 300, 257 721 448, 603 895 277
fax: 257 720 413
web: www.zdmorina.cz
e-mail: zdmorina@zdmorina.cz

Obory podnikání:

  • zemědělská výroba
  • prášková lakovna
  • kovovýroba a zámečnická výroba
  • opravy zemědělské techniky a pracovních strojů
  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnost. zákona
  • výroba elektřiny FVE a BPS
  • pronájem nemovitostí
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  • silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní

Pozvánka na členskou schůzi


Zemědělská výroba

Rostlinná výroba

V současné době družstvo hospodaří na cca 7 000 ha plochy. Rostlinná výroba je soustředěna do čtyř středisek – Mořina, Hudlice, Tlustice a Sytno. Hlavními plodinami jsou obiloviny, řepka, mák. Dále produkce kukuřičné siláže a travní senáže, která je využívána hlavně pro vlastní potřebu – krmení pro vlastní stádo, spotřeba ve vlastních BPS.

Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu. Chov skotu je uzavřený. V současné době má stádo cca 2 400 ks, z toho cca 900 dojnic ve velkokapacitních kravínech v Kozolupech a v Litni. Jalovice jsou odchovávány ve střediscích Drozdov a Třenice. Býci jsou chováni na výkrm ve středisku Pánov (u Libomyšle). Objemové krmivo je zajišťováno vlastní výrobou. Družstvo má také vlastní míchárnu krmných směsí.

Výroba elektřiny – FVE a BPS

V roce 2009 byly do provozu uvedeny fotovoltaické elektrárny, které jsou umístěny na střechách zemědělských objektů.

V roce 2011 byla do provozu uvedena bioplynová stanice v obci Mořina a v roce 2013 bioplynová stanice v obci Záluží u Hořovic. Na výrobu elektrické energie se využívá kukuřičná siláž, travní senáž a kejda. Odpadní teplo je využíváno k vytápění objektů zemědělského družstva. V obci Záluží je též využíváno k sušení obilí a řepky v sušičce, která je v bezprostřední blízkosti BPS.

Pomocná výroba

Družstvo provozuje v obci Mořina práškovou lakovnu, zámečnickou výrobu a kovovýrobu. Rovněž se v tomto areálu nachází opravárenská dílna. Provádí se zde opravy vlastních zemědělských strojů a techniky. V dílně vykonávají odbornou praxi učni středního zemědělského učiliště v Radotíně, obor opravář zemědělských strojů.


Certifikáty


Informace pro oznamovatele protiprávního jednání - Whistleblowing