Úvod / Výroba / Výroba elektřiny

Výroba elektřiny

ZD Mořina je provozovatelem 2 bioplynových stanic, BPS Mořina a BPS Záluží, s výkonem 549kW pro každou. Většina tepla je zužitkována na vytápění dílen, dosoušecích hal a na posklizňovou linku pro sušení komodit z polí. Motory Jenbacher JMS312 spolu s typem fermentorů PowerRings firmy Biogass, tvoří celkově spolehlivý provoz.

ZD Mořina dále provozuje tři fotovoltaické elektrárny na střechách hal a produkčních stájích. FVE Libomyšl, FVE Kozolupy a FVE Mořina. Střídače jsou od SMA přes GoodWe, po Fronius různých výklonů.

Energie se vyrábí pro vlastní spotřeby a nadbytek se dodává do elektrické sítě.

Více informací