Úvod / Výroba / Whistleblowing

Whistleblowing

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

Úvodní informace

Zemědělské družstvo Mořina vede vnitřní oznamovací systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů na základě právních povinností uložených družstvem jako tzv. povinnému subjektu podle zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 (dále také jen „ZOCH“).
K zajištění plnění povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů byla družstvem dne 20.09. 2023 vydána závazná interní směrnice o vnitřním oznamovacím systému a ochraně oznamovatelů u družstva (dále také jen „interní směrnice“).
Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému družstva lze při splnění stanovených podmínek podat k tomuto oprávněnou fyzickou osobou(dále také jen „oznamovatel“) oznámení o protiprávním jednání, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s vykonávanou prací nebo jinou obdobnou činností pro družstvo (dále také jen „oznámení“).