Úvod / Výroba / Správa pozemků

Správa pozemků

Spravujeme:

  •  všechny zemědělské i nezemědělské pozemky ve vlastnictví našeho družstva i pozemky, které obhospodařujeme na základě uzavřených pachtovních smluv s vlastníky

Vyhotovujeme:

 

  • pachtovní a podpachtovní smlouvy
  • následné pachtovní smlouvy (v případě změny vlastníka, prodej, dědictví…)
  • dodatky k pachtovním smlouvám při změně předmětu pachtu
  • kupní smlouvy a s tím spojené návrhy na vklad do katastru nemovitostí
  • nájemní smlouvy na pronájem nezemědělských pozemků

Pokud vlastníte nebo jste zdědili zemědělské pozemky v katastrálních územích kolem Berouna, Hořovic, Prahy západ a Stříbra a nemáte uzavřenu žádnou pachtovní smlouvu, nebo chcete pozemek či pozemky i mimo tyto oblasti prodat, obraťte se na nás.

 

Na této stránce najdete přehled všech důležitých zpráv a aktualit nejen z našeho zemědělského družstva.